Vietnam in Focus Articles

>23

FUJI FILM

Smartphone Photography Workshop

Why do you need to join this workshop?

Giá trị hội thảo này mang lại cho bạn là gì?

Our Smart Phone Workshop for organizations will help your team learn to capture valuable pictures and video for your social media pages: eye-catching, high quality, stylish and creative.
Nếu bạn chưa thể có được những tư liệu hình ảnh, video có giá trị cho mục tiêu quảng bá trên mạng xã hội cho tổ chức của mình như: tư liệu chưa bắt mắt, chuyên nghiệp, chưa truyền tải nội dung và tính kết nối tốt hay tư liệu chưa có phong cách và tính sáng tạo,… thì hội thảo này chính là công cụ đắc lực cho bạn và tổ chức của bạn.

WHAT HAPPENS IN THE WORKSHOP?

Hội thảo này tổ chức như thế nào?

We’ll work with you to tailor the learning exactly to your organization’s needs. Our workshops typically run for three hours and are held at the client’s workplace, but we’re happy to work around your requirements. We aim to have one tutor per group of five learners, so large groups will be split into teams.
Chúng tôi sẽ điều chỉnh việc học chính xác cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn. Các hội thảo của chúng tôi thường kéo dài ba giờ và được tổ chức tại nơi làm việc của khách hàng. Chúng tôi đặt mục tiêu có một gia sư cho mỗi nhóm năm người học, vì vậy với số lượng học viên lớn sẽ được chia thành các nhóm. 

Workshop 1 (ESSENTIALS) covers composition essentials before moving onto specific types of images your team typically need to take. There’s time for practice in groups, with fun simulations, and review quizzes to consolidate knowledge.

Buổi 1 – Cơ bản: Cung cấp kiến thức về các yếu tố cần thiết & bố cục trước khi chuyển sang các loại hình ảnh cụ thể mà nhóm của bạn thường cần chụp. Bao gồm thời gian để thực hành theo nhóm, các mô phỏng vui nhộn và các câu đố ôn tập để củng cố kiến ​​thức.

Workshop 2 (Advanced) focuses on use of more advanced settings, as well as editing for publication on social media. We’ll use your images and video from workshop 1 or from previous campaigns as content.

Buổi 2 – Nâng cao: tập trung vào việc sử dụng các cài đặt nâng cao hơn, cũng như chỉnh sửa để xuất bản trên phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh và video của bạn từ hội thảo 1 hoặc từ các chiến dịch trước đó làm nội dung.

Reviews

Cảm nhận học viên sau hội thảo

Most recently we helped the staff of the Australian Embassy of Vietnam to improve photography and video for their Facebook page in two workshops.

Gần đây nhất, chúng tôi đã giúp các nhân viên của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cải thiện khả năng chụp ảnh và quay phim cho trang Facebook của họ trong hai hội thảo.

Smartphone Photography Workshop held at the Australian Embassy

Here’s what the group had to say:

“Thank you very much for organizing this course. It gave us interesting tips for nice photos which are very useful and practical. The way to convey the message was also very clear and understandable..”

“The tutors provided practical tips for taking photos of workshops, events, VIPs surrounded by people and ‘dos and don’ts’.”

“Thank you! The training was useful and fun.”

Essentials

Smartphone Workshop
VND 7,500,000
  • 3 Hour training session
  • Group Size of 5 Participants
  • For each further participant the cost is 1m VND per person.
  • 10% off for booking 2 workshops or Essentials + Advanced

Advanced

Smartphone Workshop
VND 7,500,000
  • 3 Hour training session
  • Group Size of 5 Participants
  • For each further participant the cost is 1m VND per person.
  • 10% off for booking 2 workshops or Essentials + Advanced